Isube umphefumlo wamnye ingozi ngelixa iizigadla ezimbini zingqubana okwenkunzi zeGusha kuHola wendlela N2 ngentseni yanamhlanje

NguSesona Mqheliswa

Kubhubhe umntu omnye kwaze konzakala umntu omnye kwingozi ebibandakanya iizigadla ezimbini ngentseni yanamhlanje. Ingozi yenzeke kuhola wendlela uN2 phantsi kwestrato saseRhini iGeorge. Esinye seziigadla nebesithwele ipineapples zigcwele zithe saa endleleni. indlela ivaleke ngokupheleleyo kwaye abaqhubi abahamba kuN2 ukusuka eGqeberha ukuya eMonti bayacetyiswa ukuba basebenzise uR72 njengenye indlela.

“ngumqhubi wesigadla esinye the wasweleka logama umqhubi wesinye isigadla wonzakele ngokumasikizi ukanti abo ncedo lokuqala kunye nohlangulo basazama ukucoca indlela khona ukuze ibenokulungela izithuthi kwakhona. Abasebenzisi bendlela bayacelwa ukuba basebenzise ndlela zimbi”, utshilo osisithethi sesebe lezothutho eMpuma Koloni, Unathi Bhinqose.

Kubongozwe abasebenzisi bendlela ukuba basebenzisane namagosa ezendlela okanye bathobele omthetho wabo.

Share iNdaba Zabantu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php
Translate »