Happy birthday Zahara

By NtuNews Reporter

Namhlanje kuzalwa imvumi eyaziwayo uZahara intombi yomgquba ephuma kwilali zaseMonti ePhumlani.

Ulonwabele usuku lwakho Masithathu, Ndebe, Khophoyi. 

Ilizwe loMzantsi Afrika lizele imincili ngenxa yeengoma eziqanjwa leligqiyazana. Ukuba uthetha ngemigidi, imicimbi, imitshato kwakunye neminye iminyadala ixesha elinzi iingoma zeligqiyazana uye uzive zidlalwa.

Iphephendaba labantu iNtu News lizeka mzekweni linqwenelela uZahara iimini emnandi le nzwakazi.

“Being a singer is a natural gift. It means I’m using to the highest degree possible the gift that God gave me to use.”

Share iNdaba Zabantu

One thought on “Happy birthday Zahara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php
Translate »